Cancro de ovario

  • Cancro de ovario

    Cancro de ovario

    O ovario é un dos órganos reprodutores internos importantes das mulleres, e tamén o principal órgano sexual das mulleres.A súa función é producir ovos e sintetizar e segregar hormonas.cunha alta taxa de incidencia entre as mulleres.Ameaza gravemente a vida e a saúde das mulleres.